tài liệu xe buýt - các bài viết về tài liệu xe buýt, tin tức tài liệu xe buýt

Cháy kho lưu trữ tài liệu xe buýt: Công an vào cuộc điều tra

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đã giao cho công an điều tra vụ cháy nhà kho chứa tài liệu xe buýt ở Bình Chánh.

Theo dõi Pháp Luật Plus