tai họa - các bài viết về tai họa, tin tức tai họa

Chạy cố khi xe gần hết xăng, có ngày gặp hoạ

Đây là hậu quả của lỗi bơm xăng khiến trong một tháng qua, Honda, Toyota phải triệu hồi hàng chục nghìn xe tại Việt Nam để khắc phục.

Theo dõi Pháp Luật Plus