tái diễn - các bài viết về tái diễn, tin tức tái diễn

Tiêu thụ điện cao nhất lịch sử

Lên tới 789,6 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm 2020, cao hơn cả ngày tiêu thụ điện lớn nhất của năm 2019 và cũng là mức cao kỷ lục mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus