Cổ phiếu VIG của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam duy trì diện bị cảnh báo kể từ ngày 21/2/2023.chung_khoan

Ảnh minh họa. (Nguồn: VietnamPlus)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo với cổ phiếu VIG của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kể từ ngày 21/2/2023.

Theo Quyết định của HNX, nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 tại báo cáo tài chính của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là số âm.

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 21/2 phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biên pháp và lộ trình khắc phục tình trạng bị cảnh báo.

Định kỳ hàng quý, CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Vừa qua, CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là 23/2. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 23/3.

Về kết quả kinh doanh, tính chung cả năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu từ kinh doanh chứng khoán đạt 71,8 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 2,842 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 317 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn với hơn 308 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 1,9 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của VIG là hơn 305 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 20/2, cổ phiếu VIG tăng mạnh và đóng cửa ở mức 5.600 đồng/cổ phiếu, hồi phục so với mức đáy 2.900 đồng/cổ phiếu vào phiên ngày 16/11.

Ngày 11/01/2008, CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được chính thức thành lập. Năm 2009, doanh nghiệp này được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - Mã chứng khoán: VIG.

Lĩnh vực kinh doanh của VIG: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận