Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, ngành Thuế thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022.Thu ngân sách hai tháng tăng 16,7% so với cùng kỳ

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện thu ngân sách do ngành Thuế quản lý tháng 2 ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Khan-truong-trien-khai-gia-han-thoi-han-nop-cac-loai-thue

Ảnh minh họa. (Nguồn: VnEconomy)

Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, tính đến cuối tháng 2 toàn Ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 (80.132 doanh nghiệp), bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2022; Kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại Cơ quan thuế, bằng 64,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 1.339 tỷ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. 

Về công tác quản lý nợ thuế, đã thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2 ước đạt 3.100 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 02 thu được 8.313 tỷ đồng.

Về công tác kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế, tính đến cuối tháng 2, toàn quốc có 886.442 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 108 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2022.

Tính đến ngày 20/02/2023 cơ quan thuế đã ban hành 2.203 quyết định hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền thuế hoàn là 13.620 tỷ đồng, bằng 7% dự toán Quốc hội giao (186.000 tỷ đồng).

Tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ hóa đơn điện tử

Tính đến cuối tháng 2/2023, số lượng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ HĐĐT (trong đó 808 triệu HĐĐT có mã và 2,2 tỷ HĐĐT không mã). 

Trong đó, đã có 2.904 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, đạt 74% kế hoạch triển khai giai đoạn 1, với số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là 522.859 hóa đơn.

Bên cạnh đó, công tác triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, kết quả đến ngày 17/2/2023 đã có 246.825 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile với 187.577 giao dịch với tổng số tiền trên 6733 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, tính đến ngày 17/02/2023 đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN.

Với tổng số số thu lũy kế từ khi vận hành Cổng (từ ngày 21/3/2022) đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng (số thu trong năm 2023 là 1.852 tỷ đồng).

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận