Đầu tháng 3/2023 , HoSE đã thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoCổ phiếu ITA bị giữ nguyên diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/8/2022 đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA - sàn HoSE).

c24image-1475295507.

Ảnh minh họa. (Nguồn: NDH.vn)

Lý do được HoSE đưa ra do CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo chưa khắc phục hết các nguyên nhân đưa vào cảnh báo và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo, chưa đáp ứng điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Như vậy,  938 triệu cổ phiếu ITA sẽ tiếp tục giữ nguyên diện bị cảnh báo trên HOSE.

Trước đó, HoSE đã đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9/2022 do doanh nghiệp đã vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm theo Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HoSE.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần âm trên 2.033 tỷ đồng. Thậm chí giá vốn hàng bán âm đến 1.610 tỷ đồng, lỗ gộp 423 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, ITA lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ghi nhận âm kỷ lục hơn 1.576 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng hơn 179 tỷ đồng.

Trong năm 2022, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu 778 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 187 tỷ đồng. Đồng nghĩa với kết quả trên của ITA cách rất xa so với mục tiêu đề ra.

Bị HoSE nhắc nhở chậm công bố thông tin

Trong một diễn biến khác, ngày 7/2/2023, HoSE nhận được công bố thông tin của Tân Tạo về Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-Itaco ngày 28/07/2022 thông qua thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo và Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-Itaco ngày 30/12/2022 thông qua thoái vốn tại CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết”.

Căn cứ quy định, Tân Tạo đã chậm công bố thông tin 2 quyết định HĐQT về thoái vốn tại công ty liên kết.

HOSE nhắc nhở và đề nghị Tân Tạo nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận