Pháp Luật Plus - Tái chế - các bài viết về Tái chế, tin tức Tái chế

Tái chế - các bài viết về Tái chế, tin tức Tái chế

Thu giữ hàng chục ngàn lít dầu nhớt tái chế trái phép

Lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 20.000 lít dầu nhớt đã qua tái chế, và khoảng 18.000 lít dầu nhớt chưa qua tái chế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1