Pháp Luật Plus - tắc trách - các bài viết về tắc trách, tin tức tắc trách

tắc trách - các bài viết về tắc trách, tin tức tắc trách

Bài học "đớn đau" từ một bãi rác, 16 cán bộ bị kỷ luật

Không thẩm định lại khi trình UBND tỉnh phê duyệt dự án... và một số sai phạm liên quan Nhà máy Xử lý rác thải MD tại Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Theo dõi Pháp Luật Plus