Pháp Luật Plus - tác nghiệp - các bài viết về tác nghiệp, tin tức tác nghiệp

tác nghiệp - các bài viết về tác nghiệp, tin tức tác nghiệp

Giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực báo chí - tại sao không?: Tác dụng lớn của việc giám sát

Tạo điều kiện tối đa cho báo chí tác nghiệp một cách đúng nghĩa và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Những phóng viên xả thân vì bản tin

Những phóng viên xả thân vì bản tin

0
Kể từ năm 1993 đến nay, hơn 825 nhà báo đã hy sinh trong quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên, không vì thế mà các phóng viên, nhà báo chùn bước.