tắc nghẽn giao thông - các bài viết về tắc nghẽn giao thông, tin tức tắc nghẽn giao thông

Bệnh viện lập chốt thu phí như BOT

Hầu hết các bệnh viện lớn ở Hà Nội, như Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương… đều lập các trạm barie để thu tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1