tả lợn - các bài viết về tả lợn, tin tức tả lợn

Dịch tả lợn châu Phi khắp miền Nam, lãnh đạo Bộ NNPTNT họp gấp

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đặc biệt nhấn mạnh các tỉnh ĐBSCL phải chủ trọng khi triển khai phòng chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Theo dõi Pháp Luật Plus