Suối Nước Moọc - các bài viết về Suối Nước Moọc, tin tức Suối Nước Moọc

Quảng Bình: Dự án của Phù Sa Đỏ muốn tiếp tục phải có sự thỏa thuận!

Đó là khẳng định một lãnh đạo Sở ở Quảng Bình, khi có dư luận xôn xao việc UBND tỉnh này chấp thuận chủ trương một dự án trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus