Suối Hai - các bài viết về Suối Hai, tin tức Suối Hai

Ba Vì, Hà Nội: Người dân mất thêm đất sau khi gõ cửa "cầu cứu" Xí nghiệp Dứa Suối Hai?

Mặc dù "gõ cửa" Xí nghiệp Dứa Suối Hai để giải quyết việc tranh chấp đất nhưng phía xí nghiệp lại bị tố giải quyết theo kiểu "bên trọng bên khinh".

Theo dõi Pháp Luật Plus