sungroup - các bài viết về sungroup, tin tức sungroup

Hạ tầng giao thông đói vốn, huy động từ tư nhân là cứu cánh

1 triệu tỷ đồng là nguồn vốn tối thiểu cần đầu tư cho hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020, song ngân sách nhà nước chỉ cân đối được 30,6%...

Theo dõi Pháp Luật Plus