Pháp Luật Plus - sumomilk chưa được cấp phép - các bài viết về sumomilk chưa được cấp phép, tin tức sumomilk chưa được cấp phép

sumomilk chưa được cấp phép - các bài viết về sumomilk chưa được cấp phép, tin tức sumomilk chưa được cấp phép

Kỳ 4 - Sữa từ hạt hay chỉ là trò bịp: Xử lý trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra trường hợp đáng tiếc

Không đảm bảo VSATTP, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng chủ cơ sở có thể bị xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự.

Theo dõi Pháp Luật Plus