sức khỏe - các bài viết về sức khỏe, tin tức sức khỏe

Những ứng dụng giúp tự đánh giá và làm giảm mức độ stress của bản thân

Những ứng dụng miễn phí dưới đây sẽ giúp bạn tự kiểm tra mức độ stress hiện tại của bản thân và giúp thư giãn nếu cảm thấy quá stress, căng thẳng.

Theo dõi Pháp Luật Plus