sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung - các bài viết về sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung, tin tức sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung

Bộ Công an thông tin về sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung

Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, tình trạng sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung là bình thường trong điều kiện mới. 

Theo dõi Pháp Luật Plus