Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cho tất cả trẻ Mầm non và học sinh Tiểu học nghỉ học để phòng, chống rét đậm, rét hại từ 21/2 đến 25/2.Ngày 20/2, tại Công văn số 179/SGDĐT-TCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có nêu, Sở đã ban hành Công văn số 178/SGDĐT-TCHC về việc chủ động ứng phó trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại.

Công văn số 179/SGDĐT-TCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 179/SGDĐT-TCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học để phòng, chống rét đậm, rét hại từ ngày 21 đến ngày 25/2.

Trong thời gian trẻ mầm non và học sinh tiểu học nghỉ học do rét đậm, rét hại, đối với các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục xây dựng, chia sẻ và hướng dẫn cha mẹ trẻ video tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà theo quy định.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học sẽ tổ chức dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập tại nhà đảm bảo nội dung kiến thức, chương trình theo quy định; tránh gây quá tải cho học sinh.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục duy trì nghiêm các hoạt động hành chính, hoạt động chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, chủ động bố trí, sắp xếp, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục của đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận