Các bà mẹ sinh con bắt đầu từ thời điểm 1/7/2017 sẽ được hưởng thêm 180.000 đồng tiền trợ cấp.Theo Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. 

   Từ 01/7/2017 các bà mẹ sinh con  180.000 đồng tiền trợ cấp. Ảnh internet

 Từ 01/7/2017 các bà mẹ sinh con  180.000 đồng tiền trợ cấp. Ảnh internet

Căn cứ Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, theo quy định hiện hành, mức trợ cấp thai sản/mỗi con đang là 2.420.000 đồng. Việc điều chỉnh mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2017 sẽ khiến mức trợ cấp thai sản/mỗi con tăng lên thành 2.600.000 đồng tức là tăng thêm 7,4 %.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận