Các lớp tập huấn giúp trang bị kiến thức, giúp các đơn vị trong ngành y tế xây dựng phương án quản lý tài chính, duy trì cán cân thu chi.Ngày 21/9, Sở Y tế tỉnh Lào Cai phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình tập huấn "Quản lý tài chính y tế cho bệnh viện công lập" và "Công tác tự chủ, giá dịch vụ sự nghiệp công, đấu thầu mua sắm" cho 150 học viên là lãnh đạo các đơn vị y tế, lãnh đạo các phòng tài chính kế toán, kế hoạch tổng hợp các đơn vị trong tỉnh. Dự kiến, lớp tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 27/9.

8db697ee4ea3a7fdfeb2

Sở Y tế tỉnh Lào Cai phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tập huấn "Quản lý tài chính y tế cho bệnh viện công lập" và "Công tác tự chủ, giá dịch vụ sự nghiệp công, đấu thầu mua sắm". 

Về nội dung, các lớp tập huấn trang bị kiến thức, giúp các đơn vị trong ngành y tế xây dựng phương án quản lý tài chính, duy trì cán cân thu chi; các đơn vị sự nghiệp công lập nắm được quyền tự chủ trong sử dụng tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực trong cung cấp dịch vụ công; tạo điều kiện để các đơn vị sử dụng các thế mạnh về tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực để cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường.

Thông qua đó, góp phần để nhân viên hài lòng với bệnh viện, đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện, cải thiện phương tiện làm việc, xây dựng văn hóa bệnh viện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các chuyên gia về lĩnh vực tài chính của Bệnh viện Bạch Mai chuyển tải các nội dung về quản lý tài chính bệnh viện; Quản lý công tác thu viện phí; Quản lý sử dụng vật tư tiêu hao; Tìm hiểu Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Tìm hiểu Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Tìm hiểu Thông tư 13/TT-BYT ngày 29/6/2023 của Bộ Y tế về việc quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của Bệnh viện Bạch Mai trong quản lý tài chính bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận