Thống kê từ Sở Y tế Hà Nội sáng 2/8, từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 2/8 là 45 ca mắc mới trong 38 ca phát hiện tại cộng đồng.Cụ thể: Thuộc chùm ho sốt thứ phát (41):

1. Đ.T.N, nữ, 1998, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: là F1 ngày 28/7 tx BN145767, ngày 31/7 được lấy mẫu kết quả dương tính. Hiện tại đang có triệu chứng sốt.

2. N.T.L.C, nữ, 2000, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ:  là F1 ngày 28/7 tx BN145767, ngày 30/7 BN có triệu chứng sốt ho đau họng được lấy mẫu kết quả dương tính. 

3. N.N.M.P, nam, 2016, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: sống cùng nhà với các BN Đ.T.N và N.T.LC, ngày 01/8 BN có triệu chứng sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính. 

4. N.L.T, nữ, 2007, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: sống cùng nhà với các BN Đ.T.N và N.T.L.C, ngày 01/8 BN có triệu chứng sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính. 

Ngõ 651 Minh Khai đã được phong tỏa. Ảnh vneconomy.

Ngõ 651 Minh Khai đã được phong tỏa. Ảnh vneconomy.

5. P.N.K, nam, 2013, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tx lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

6. P.V.T, nam, 1989, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tx lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

7. N.T.H, nữ, 1991, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tx lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

8. Đ.H.P, nam, 2019, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tx lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

9. N.T.H, nữ, 1989, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tx lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

10. Đ.H.N, nữ, 2021, địa chỉ, ngõ 105 Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: là F1 – sống cùng nhà BN Nguyễn Thị Năm, tx lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính

11. T.T.N, nữ, 1942, địa chỉ, 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm

Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, liên quan đến các BN dương tính trước đó. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

12. Đ.N.L, nữ, 2000, địa chỉ, 164 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Dịch tễ: Là F1 của BN N.C.T. Làm tại công ty thực phẩm Hải Lộc địa chỉ số 9 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Ngày 31/7, xuất hiện triệu chứng ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Ngày 1/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

13. Đ. T. K. T, nữ, 1964, địa chỉ, 164 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Dịch tễ: Là F1 của BN Nguyễn Cẩm Tú. Ngày 28/7, xuất hiện đau rát họng, ho, sốt. Hàng ngày có đi chợ khu vực ngõ Văn Chương. Ngày 1/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

14. H.V.T, nam, 1999.

15. T.V.Q, nam, 1992.

16. B.C.C, nam, 1989.

17. M.V.L, nam, 2001.

18. V.V.N, nam, 1995.

19. Đ.V.B, nam, 1995.

20. Q.C.C, nam, 1994.

21. H.T.L, nữ, 1986.

22. H.V.K, nam, 1991.

23. H.V.T, nam 1972.

24. Đ.T.O, nữ, 1974.

25. M.T.Đ, nữ, 1986.  

Cùng địa chỉ, 182 ngõ 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Dịch tễ: Các BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

26. N.T.K.N, nữ, 1977, địa chỉ, Phố Trạm, tổ 14 , Long Biên, Long Biên. Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

27. N.T.M, nữ,1991, địa chỉ, Đại Khang, Hữu Từ, Hữu Hòa, Thanh Trì. Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

28. N.T.T.H, nữ, 1977, địa chỉ, CT4B, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai. Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

29. N.T.H, nam, 1981, địa chỉ, tầng 36, Phòng 16, VP6 Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

30. Đ.T.H,  nữ, 1970, địa chỉ, Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên.

Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

31. H.T.Y, nữ, 1984, địa chỉ, ngõ193 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

32. H.T.D, nữ, 1999, địa chỉ, Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai. Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

33. Đ.V.H, nam, 1999, địa chỉ, ngõ A1 phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng. Dịch tễ: BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện.

34. N.K.N, nam, 1966, địa chỉ, Xóm Núi, Tiên Hùng, Nguyễn Khê, Đông Anh. Dịch tễ: BN là F1 của BN 109478, được lấy mãu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 27/7. Ngày 30/7 BN xuất hiện đau rát họng, sốt nhẹ được chuyển về khu cách ly BV Đông Anh điều trị, lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).                                       

35. N.T.H, nam, 1991, địa chỉ, Tổ 4, Thượng Thanh, Long Biên. 

Dịch tễ: là F1 của BN 133686. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

36. P.G.L, nữ, 2006, địa chỉ, Thịnh Yên Phố Huế, Hai Bà Trưng. Dịch tễ:là F1 của BN 78675, được lấy mẫu lần 1 ngày 23/7 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

37. N.P.K.A, nữ, 2013, địa chỉ, Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Dịch tễ: BN là F1 (sống cùng nhà) của BN 123693 đã được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 1/8 BN xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

38. N.V.T, nam, 1953.

39. N.V.T, nam, 2000, địa chỉ, thôn 9, Phùng Xá, Thạch Thất. Dịch tễ: là các F1 (sống cùng nhà) của BN C.T.X. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

40. N.T.H, nữ, 1965, địa chỉ, Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh. 

Dịch tễ: BN là F1 (sống cùng nhà) của BN N.V.T. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

41. N.V.M, nam, 1993, địa chỉ, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. 

Dịch tễ: BN là F1 của BN 123685, được lấy mẫu lần 1 âm tính và cách ly tập trung từ 28/7. Ngày 1/8 BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ (01):

42. Đ.N. Đ, nữ, sinh năm: 2002, địa chỉ, Tân ấp, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội. Dịch tễ: là F1 của BN Nguyễn Thị Thu Hảo - Tây Hồ. Ngày 22/7, Lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển CLTT Lâm nghiệp. Ngày 1/8, lấy xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm Tân Mai – Hoàng Mai (1):

43. C.N.V, nam, 2009, địa chỉ, An Thượng, Hoài Đức. Dịch tễ: là F1 của BN 62831được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 21/7. Ngày 1/8 BN xuất hiện đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ( CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm 90 Nguyễn Khuyến- Đống Đa (1):

44. L.T.L, nữ, 1975, địa chỉ, TT Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa. 

Dịch tễ: là F1 của BN 53850, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 29/7 BN xuất hiện tiêu chảy, ngày 1/8 được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm Sàng lọc ho sốt (1):

45. N.T.C, nữ, 1955, địa chỉ, ngõ 154 Thụy Khuê, Tây Hồ. Dịch tễ: BN vào BV Tim HN trong tình trạng suy hô hấp, truỵ tim mạch (3 ngày trước đó có rối loạn tiêu hoá, sốt), được làm test nhanh khánh nguyên âm tính và cấp cứu nhưng sau đó ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4 h sáng nay 1/8. BN được lấy mẫu làm khẳng định kết quả dương tính(BV Thanh Nhàn thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.292ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 789 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 503 ca.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận