UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 775).Theo công văn, sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện đối với các gói thầu liên quan Chương trình 775 do Sở Giáo dục và đào tạo quản lý, thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra các gói thầu liên quan đến Chương trình 775. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thanh tra tỉnh cũng rà soát kết luận thanh tra các kết luận: số 1/KL-UBND tháng 6-2021 và số 2/KL-UBND của UBND huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trong việc sửa chữa, cải tạo trường lớp học và mua sắm tài sản, trang thiết bị dùng dạy và học trong năm 2019 – 2020.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài chính thực hiện kế hoạch thanh tra đối với các gói thầu liên quan Chương trình 775 do UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn quản lý, thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ theo dõi kết luận, xử lý của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo các bộ, ngành Trung ương đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND huyện Nam Giang chịu trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, rà soát kết luận thanh tra.

(Link gốc: https://www.sggp.org.vn/quang-nam-thanh-tra-cac-goi-thau-lien-quan-chuong-trinh-giao-duc-vung-nui-778144.html)

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận