Với việc thẩm định công nhận mới 3 xã đạt chuẩn NTM và 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Nghệ An hiện có tới 302 xã đạt chuẩn NTM...Chiều 28/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Theo đó, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gồm: Diễn Đoài, Diễn Vạn, Diễn Bích (Diễn Châu); 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 gồm: Tân Sơn, Hòa Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn (Đô Lương - Nghệ An) và Diễn Hồng, Diễn Thái, Diễn Nguyên (Diễn Châu - Nghệ An).

7637865055066876456

Hưng Tân là xã Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị các địa phương được công nhận đạt chuẩn phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới và các sở, ngành hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định. Hai huyện Diễn Châu và Đô Lương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương để công nhận đạt huyện nông thôn mới.

Như vậy, đến nay Nghệ An đã có 302 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận