Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề cao và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác nhằm phòng ngừa tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…Sáng 22/02/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị tổng kết dưới sự chủ trì của ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1

Toàn cảnh tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh Báo Công Thương

Trong năm 2022 vừa qua, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương (đơn vị, địa phương) đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 139.758 vụ vi phạm (tăng 1,17% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong đó, các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 11.945 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (giảm 17,75% so với cùng kỳ năm 2021); 124.121 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2021); 3.692 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 56,51% so với cùng kỳ năm 2021); thu nộp ngân sách nhà nước 12.829 tỷ đồng (giảm 29,92% so với cùng kỳ năm 2021); khởi tố hình sự 642 vụ (giảm 68,96% so với cùng kỳ năm 2021), 720 đối tượng (giảm 73,86% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong năm 2023, nhằm thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ. Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá;  Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Ngoài ra Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu thực hiện Công điện số 871/CĐ-TTg ngày 29/09/2022 về chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền và các kế hoạch đã đề ra… Đồng thời, đề cao và gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương các cấp với kết quả công tác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm phòng ngừa tiêu cực, kịp thời phát hiện, ngặn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, pháp luật, tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận