Cán bộ làm công tác dân vận giúp người dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, nắm rõ bản chất sự việc, không tin, theo kẻ xấu xúi giục, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Mường Khương là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 88%; đời sống Nhân dân còn nghèo; kinh tế chậm phát triển.

Tuy nhiên, trước những tác động của thời đại công nghệ số, đa số người dân Mường Khương đã tham gia sử dụng các dịch vụ mạng xã hội; truy cập thông tin hàng ngày trên Internet.

Theo thống kê cho thấy có trên 3.980/14.778 hộ, dân Mường Khương có Internet tại nhà chiếm khoảng 28%; có 49.800/67.721 người có điện thoại di động chiếm 73,53%; số người có điện thoại thông minh 20.000 chiếm 40,16% sử dụng điện thoại thông minh để tiếp nhận tin tức.

Một số mạng xã hội nổi tiếng như: Facebook, Youtube, Zalo,…đã có hàng nghìn người dân Mường Khương sử dụng bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính bàn kết nối Internet.

Có thể nói mạng xã hội rất phổ biến, đây là công cụ hữu hiệu chuyển tải thông tin đến Nhân dân một cách nhanh nhất và nhu cầu sử dụng mạng xã hội để tiếp cận thông tin khác nhau của người dân cũng ngày một tăng cao.

Trên không gian mạng, người dùng dễ dàng tương tác, chia sẻ, tham gia các diễn đàn, hội, nhóm để liên kết, hợp tác ở mọi lĩnh vực đời sống, đồng thời thể hiện ý kiến cá nhân hay tập thể về mọi vấn đề của đời sống xã hội; trong đó có “luận bàn” nhiều nội dung liên quan đến việc quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Do đó, vấn đề nắm bắt, định hướng dư luận và vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên không gian mạng là xu hướng tất yếu trong tiến hành công tác dân vận của Đảng hiện nay; cũng là một nội dung Huyện ủy Mường Khương quan tâm chỉ đạo trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương.

Trước tình hình thực tế đó, Huyện ủy Mường Khương đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn huyện nắm bắt, dự đoán tốt tình hình Nhân dân, chỉ đạo kịp thời tiến hành công tác dân vận bằng việc mỗi cán bộ, đảng viên hòa vào cộng đồng mạng từ những chiếc smartphone, qua đó thông tin, tuyên truyền về đường lối của Đảng, vận động quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng đạt hiệu quả, tạo ra những trào lưu hành động không chỉ trên mạng xã hội mà cả ngoài đời sống xã hội.

Cũng qua các tài khoản cá nhân của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ làm công tác dân vận giúp người dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, nắm rõ bản chất sự việc, không tin, theo kẻ xấu xúi giục, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo việc thiết lập các kênh thông tin trên Internet, mạng xã hội, đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc nắm bắt, định hướng, chủ động cung cấp thông tin cần thiết, đầy đủ, đúng sự thật về những vấn đề dư luận quan tâm, đặc biệt là về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, các trang fanpage chính thống của huyện và các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên, hiệu quả, số lượt người tương tác cao; thường xuyên chia sẻ các thông tin tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội để cung cấp kịp thời cho người dân; qua đó góp phần định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ làm công tác dân vận để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, kiểm soát thông tin trên không gian mạng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là một chiến sĩ dân vận trên không gian mạng bằng việc kết nối, gắn kết với cán bộ, người lao động nơi công tác, Nhân dân nơi cư trú tạo kênh liên kết chặt chẽ, gần gũi, chân thành, từ đó thông qua những lời nói, việc làm cụ thể để người dân hiểu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước trong tình hình mới.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đặc biệt chú trọng giới thiệu, lan tỏa các mô hình dân vận khéo, các gương người tốt việc tốt, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân trên mạng xã hội để người dân biết, học tập, làm theo; đồng thời có hình thức phù hợp để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc trên mạng xã hội.

Huyện ủy cũng chỉ đạo Ban Dân vận thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng dư luận và vận động Nhân dân cẩn trọng, cảnh giác trong việc tiếp cận các thông tin trên Internet, mạng xã hội để không bị các đối tượng xấu lừa đảo, rủ rê, lợi dụng sa vào những việc làm trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt là những thông tin mang tính nhạy cảm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, cá nhân các lãnh đạo; công tác tôn giáo dân tộc; thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch trọng điểm; đất đai, giải phóng mặt bằng; chế độ chính sách…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của Nhân dân các dân tộc, các cấp, các ngành trong huyện, cùng với sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển mạnh, ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng đồng chí Giàng Quốc Hưng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lùng Khấu nhin - Ảnh, Ma Seo Sửu –TTVHTT huyện.

Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng đồng chí Giàng Quốc Hưng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lùng Khấu nhin - Ảnh, Ma Seo Sửu –TTVHTT huyện.

Tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện đã thực sự đi vào đời sống xã hội của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động của Nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến nay có 285 mô hình trong đó: Lĩnh vực kinh tế 88 lượt mô hình; lĩnh vực văn hoá - xã hội 134 mô hình; lĩnh vực an ninh - quốc phòng 32 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 21 mô hình; “Dân vận khéo” có 36 mô hình, trong đó: Tập thể: 08 mô hình; Cá nhân: 18 mô hình. Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới, đóng góp trên 4,22 tỷ đồng, hiến trên 36.618 m2 và tham gia trên 2.347 ngày công lao động, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới 5/16 xã, thị trấn.

Từ năm 2020 đến nay trên địa bàn huyện có 26 dự án trọng điểm xây dựng phải giải phóng mặt bằng với tổng số diện tích đất là: 29,168 ha trong đó diện tích đất Nông nghiệp 25,653ha, đất lâm nghiệp 2,989 ha, đất ở 0,526 ha.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đã được lan tỏa.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, vai trò, vị trí công tác Dân vận của huyện Mường Khương ngày càng được khẳng định. Dù ở giai đoạn cách mạng nào, hệ thống dân vận của huyện luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện có nền nếp, nhân rộng mô hình, điển hình trên các lĩnh vực, đã mang lại kết quả rõ nét có tính lan toả cao; với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã thực sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thời gian qua.

Tuy nhiên hiện nay, tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, âm mưu của các thế lực thù địch, những tiêu cực của xã hội, sự tha hóa, suy thoái về đạo đức, lối sống, vô cảm, xa dân, thờ ơ với những khó khăn của Nhân dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và một số tiêu cực, sai phạm mới nổi lên gần đây (như gian lận kết quả thi cử; bổ nhiệm “người nhà”, “thần tốc” trong công tác cán bộ; sai phạm trong quản lý đất đai ở một số nơi, tham nhũng của một số cán bộ cấp cao;...) đã tác động không tốt đến công tác dân vận.

Nhiều vụ tham nhũng được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã tạo niềm tin vào Đảng trong cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” này, nhưng đồng thời cũng làm cho một bộ phận người dân băn khoăn, lo lắng khi có khá nhiều cán bộ từ cấp thấp đến cấp cao của Đảng, chính quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng; nhiều cán bộ, đảng viên không gương mẫu, quan liêu, cửa quyền, xa dân, sai phạm nghiêm trọng phải xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng triệt để vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội để xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm rạn nứt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với Nhân dân với nhiều hình thức đăng tải, kích động tinh vi trên không gian mạng.

Trong khi đó, những kiến nghị, đề xuất, bức xúc, khó khăn, nguyện vọng của Nhân dân ở một số nơi chậm được giải quyết; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn mà chưa được quan tâm đúng mức.

Những hạn chế, yếu kém có thể làm suy giảm đến công tác dân vận của Đảng, sự phát triển của mạng xã hội cũng có tác động sâu rộng, khả năng lan tỏa cao, chi phối đến tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, hành động của người dân.

Những việc làm tốt - xấu của cán bộ, đảng viên hay hạnh phúc - khổ đau của người dân đều được phản ánh trên mạng xã hội. Các thế lực thù địch dễ dàng lợi dụng khuyết điểm của một cán bộ, đảng viên nào đó nhằm “tạo sóng” trên truyền thông xã hội, hòng hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Hiện nay, ngày càng có nhiều hình thức vận động người dân trên mạng xã hội.

Có những vận động tích cực, như tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo; bảo vệ môi trường; rèn luyện thể dục, thể thao; lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng mạng xã hội nhằm xuyên tạc, bịa đặt về Đảng, Nhà nước, các lãnh tụ, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và tạo ra sự nghi ngờ của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cán bộ của Đảng.

Mạng xã hội là một kênh có tác động đến công tác dân vận khá nhanh nhạy, nếu biết phát huy thì sẽ rất hiệu quả, song cũng ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp. Điều này tạo nên những phương thức mới đối với công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đòi hỏi công tác dân vận cần có những tiếp cận mới.

Dự báo trong thời gian tới, công tác dân vận gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự phát triển bùng nổ của Internet, mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của đất nước. Điều này đòi hỏi cần tăng cường công tác dân vận Đảng nói chung, công tác dân vận vùng dân tộc thiểu nói riêng để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận