Theo thông tin Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Nha khoa Helios Dental.Cụ thể, do Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Nha khoa Helios Dental (NO01-LK24, Khu dịch vụ Cây Quýt, tổ dân phố 5, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) do Bác sĩ Vi Thị Hồng là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Phòng khám hoạt động không đảm bảo về điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo nội dung giấy phép hoạt động đã được cấp phép (Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 2687/HNO-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 11/7/2022).

Vì vậy, căn cứ theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 43; Điểm b, khoản 1, Điều 48 Luật Khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Nha khoa Helios Dental.

Theo đó kể từ ngày 22/3/2023 Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa Helios Dental không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, có trách nhiệm nộp bản gốc Giấy phép hoạt động số 2687/HNO-GPHĐ cấp ngày 11/7/2022 về Sở Y tế Hà Nội.

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

2. Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận