Khép lại bình chọn tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm được 10 “Sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và môi trường năm 2022”.Tin nên đọc

Bình chọn sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường là hoạt động được tổ chức hằng năm theo Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông qua việc bình chọn, nhằm đánh giá các mặt hoạt động sau kết thúc năm công tác; nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống xã hội hoặc phản ánh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Theo thông báo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ http://dwrm.gov.vn thời gian bắt đầu bình chọn từ: 08:00 08/12/2022 - Thời gian kết thúc: 17:00 18/12/2022. Trong 16 sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường được lựa chọn, đưa vào bình chọn ra 10 “ Sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022” tại https://binhchonsukien.monre.gov.vn/ kết quả .

hieuunganh.com_63a0366a51653Kết quả bình chọn bình chọn 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 tại https://binhchonsukien.monre.gov.vn/ . 

Thứ tự kết quả bình chọn tính đến thời điểm 15:42:05 19/12/2022 (số người bình chọn: 22900) như sau:

1 - Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao hệ thống cảnh báo sớm trong giảm thiểu rủi ro thiên tai của Việt Nam và sự hỗ trợ, kết nối về dự báo của Việt Nam trong khu vực.

 64.0% (14646 lượt chọn)

2 - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

 61.2% (14004 lượt chọn)

3 - Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường với nhiều bước tiến mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 53.6% (12264 lượt chọn)

4 - Nhiều định hướng chiến lược quan trọng về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 49.6% (11358 lượt chọn)

5 - Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 – 2022), khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của ngành tài nguyên và môi trường trong phát triển bền vững đất nước.

 49.1% (11245 lượt chọn)

6 - Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V tổ chức thành công, xác định nhiều chủ trương, chiến lược, chính sách lớn, quan trọng cho công tác bảo vệ môi trường giai đoạn tới.

 47.9% (10959 lượt chọn)

7 - Dự báo, cảnh báo sớm tác động của siêu bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua trên Biển Đông; mưa lớn cực đoan đe dọa sự phát triển bền vững các đô thị Việt Nam.

 47.4% (10854 lượt chọn)

30-1665636370-thien-tai

Thiên tai ngày càng gia tăng về số lượng cũng như độ khốc liệt và bất thường, cùng với đại dịch Covid-19, con người đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất và mang tính sống còn từ trước đến nay. Ảnh kinhtemoitruong.vn

8 - Tăng cường khung pháp lý về hoạt động bảo vệ môi trường

 45.7% (10471 lượt chọn)

9 - Hoàn thành Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.

 44.6% (10209 lượt chọn)

10 - Tổ chức thành công Hội nghị khoa học quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 (Hội nghị ISV20) chủ đề “Bảo tồn, phát triển bền vững các núi lửa và hang động núi lửa".

 41.9% (9604 lượt chọn).

                                  6 sự kiện còn lại có lượt bình chọn thấp hơn gồm:

11  Công bố Báo cáo đánh giá tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 39.4% (9032 lượt chọn)

12  Việt Nam quyết liệt triển khai các cam kết tại COP26 và dấu ấn lớn tại Hội nghị COP27. 39.0% (8940 lượt chọn)

13  Hoàn thành Dự án “Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia” giai đoạn 2. 33.5% (7662 lượt chọn)

14  Công bố Quy hoạch và Báo cáo tài nguyên nước quốc gia. 26.0% (5960 lượt chọn)

15  Thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động hướng đến phát triển bền vững. 17.5% (4014 lượt chọn)

16  Thành phố Cần Thơ được vào vòng Chung kết Chương trình Thành phố xanh toàn cầu. 12.3% (2826 lượt chọn).

Tuy nhiên, theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết kết quả này chỉ là một trong các căn cứ để Hội đồng bình chọn và đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận