Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,725 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân.Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 256,725 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân trong thời gian giáp hạt năm 2023.

100847-bo-sung-553-t

Hình minh họa.

Tại Quyết định này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo; UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Theo Quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ, trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận