Theo quyết định vừa được UBND TP Hải Phòng phê duyệt, Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà bao gồm 3 vùng lõi, 3 vùng đệm và 2 vùng chuyển tiếp.Anh HP

Anh HP

Theo đó, Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà có tổng diện tích 26.418,9 ha thuộc địa bàn 7 xã, thị trấn: Gia Luận, Hiền Hào, Phù Long, Việt Hải, Trân Châu, Xuân Đám, thị trấn Cát Bà và vùng biển giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải. Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà bao gồm: 03 vùng lõi, 03 vùng đệm và 02 vùng chuyển tiếp.

Cụ thể, vùng lõi có tổng diện tích 6.278,6 ha, trong đó: Vùng lõi 1: Tây Bắc thuộc địa bàn xã Phù Long, diện tích 488,5 ha; Vùng lõi 2: Đông Nam thuộc địa bàn 03 xã: Gia Luận, Trân Châu và Việt Hải, diện tích 5.629,7 ha; Vùng lõi 3: Đông Nam thuộc thị trấn Cát Bà, diện tích 160,4 ha.

Vùng đệm có tổng diện tích vùng đệm 8.797,1 ha, trong đó: Vùng đệm 1 (đệm bao quanh): thuộc địa bàn 02 xã: Phù Long, Gia Luận, diện tích 1.902,4 ha; Vùng đệm 2 (đệm trung tâm Việt Hải): thuộc địa bàn xã Việt Hải, diện tích là 238,3 ha; Vùng đệm 3 (đệm bao quanh): thuộc địa bàn 06 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Việt Hải, thị trấn Cát Bà,diện tích 6.656,4 ha.

Vùng chuyển tiếp có tổng diện tích là 11.343,2 ha, trong đó: Vùng chuyển tiếp 1 (Bắc Gia Luận): thuộc địa bàn 02 xã: Phù Long, Gia Luận, diện tích là 2.249,0 ha; Vùng chuyển tiếp 2: Thuộc địa bàn 07 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Xuân Đám, Việt Hải, thị trấn Cát Bà và diện tích vùng biển giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải, diện tích là 9.094,2 ha.

Do các phân khu của Vườn Quốc gia Cát Bà và phân vùng Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà hiện nay không đồng nhất, gây khó khăn trong công tác bảo tồn đa dạng cảnh quan, hệ sinh thái, loài và di truyền. Điều này cũng ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học; giám sát, đào tạo và giáo dục cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững ở phạm vi địa phương, quốc gia và quốc tế.

Do đó, việc Hải Phòng rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” và các phân khu chức năng của Khu dự trữ sinh quyển sẽ đáp ứng mục tiêu quản lý, bảo tồn, sử dụng nguồn lợi thiên nhiên đồng thời đảm bảo tính pháp lý để quản lý bền vững tính đa dạng sinh học động, thực vật nơi đây.

Cát Bà là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ ba danh hiệu quốc gia và quốc tế gồm Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là nơi cư trú của 4.048 loài động, thực vật rừng và biển với 154 loài được xếp vào nguy cấp, quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007, Sách đỏ Thế giới và Danh mục các loài sinh vật cần được bảo vệ. Loài Voọc Cát Bà là loại linh trưởng chỉ còn tồn tại duy nhất ở Việt Nam.

Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận ngày 2/12/2004 với diện tích 26.140 ha (17.040 ha phần đảo và 9.100 ha phần biển), được chia thành 3 vùng: Vùng Lõi (8.500 ha), vùng Đệm (7.741 ha) và Vùng Chuyển tiếp (10.000 ha).

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận