“Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử bằng nhiều hình thức, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo phân công của Tổ Đề án 06 Chính phủ trước ngày 30/6/2023” – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo.cccd-866-167331869804717969305-0-69-393-698-crop-1673318706033704449444

Vận động người dân đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 30/6/2023.

Trong cuộc họp họp giao ban trực tuyến sáng ngày 30/3, của Ban chỉ đạo Đề án 06, do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì. Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06 liên quan đến việc liên thông dữ liệu trên Cổng dịch vụ công.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 (có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân) trong cán bộ công chức và nhân dân còn hạn chế, mới đạt 16% trong số đã được phê duyệt. UBND tỉnh ra chỉ tiêu phấn đấu toàn tỉnh đến ngày 15-4 có 500 ngàn người kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp rà soát lại các “điểm nghẽn” trong thực hiện nhiệm vụ công trực tuyến để kịp thời chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử bằng nhiều hình thức, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo phân công của Tổ Đề án 06 Chính phủ trước ngày 30/6/2023.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn chỉnh và làm giàu dữ liệu dân cư, dữ liệu gốc đảm bảo nguồn dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận