Trong các ngày từ 8 đến 14/5, Liên minh HTX Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu đợt 3 cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.Đại diện Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai chia sẻ cùng các học viên các vấn đề liên quan đến xuất khẩu hàng hóa ra thế giới.

Đại diện Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai chia sẻ cùng các học viên các vấn đề liên quan đến xuất khẩu hàng hóa ra thế giới.

Tham gia lớp bồi dưỡng là các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên sâu trong năm 2022 và đợt 2 của 2023, người đang thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc hợp tác xã; cán bộ quản lý phụ trách kinh doanh hoặc là người dự kiến kế cận thành các chức vụ nói trên trong tương lai.

Các học viên trao đổi tại lớp học

Các học viên trao đổi tại lớp học

Theo đó, học viên là giám đốc điều hành và cán bộ lãnh đạo hợp tác xã được giảng viên của trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX miền Nam; đại diện Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai cung cấp những kiến thức về phát triển năng lực và quản trị chiến lược lãnh đạo. Các học viên cũng biết cách xây dựng hệ thống quản lý hợp tác xã, xây dựng văn hóa tổ chức, hoạt động trong đơn vị; kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng; đồng thời thảo luận, hỏi đáp các vấn đề liên quan.

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được Liên minh HTX tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và phối hợp với các bên liên quan tổ chức chuyến thực tế, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận