Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.Căn cứ vào đó, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục ở địa phương theo quy định.

Theo lộ trình, từ năm học 2023 - 2024, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai ở lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận