Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, mức thu nhập của Công an xã bán chuyên trách từ năm 2011 đến nay chưa tương xứng với khối lượng công việc đảm nhiệm; chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thu nhập bình quân thực tế của người lao động ở Thủ đô.Tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khoá XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết “Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Trước đó cùng ngày, tại kỳ họp, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay, trên địa bàn thành phố còn 3.774 Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Trong đó có: 254 đồng chí nguyên là Phó Trưởng Công an xã, 683 đồng chí nguyên là Công an viên thường trực, 2.837 đồng chí là Công an viên thôn và đều được bố trí tạm thời làm Công an viên thôn.

cax-banchuyentrach2

Mức lương và chế độ dành cho Công an xã bán chuyên trách từ năm 2011 còn rất thấp.

Trước khi triển khai Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng Công an xã bán chuyên trách được xác định là “người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn” nên được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố về quy định kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐ.

Nhưng từ năm 2019 đến nay, 297/297 xã đã được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về ANTT do yêu cầu của việc thực hiện nông thôn mới. Do đó, lực lượng Công xã bán chuyên trách không còn được hưởng chế độ hỗ trợ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã trọng điểm phức tạp (1.490.000 đồng/người/tháng).

Từ đó, 3.774/3.774 đồng chí Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở đều được chi trả mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 0,7 mức lương cơ sở và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nếu trừ đi tiền đóng bảo hiểm xã hội theo diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế hàng tháng, mỗi Công an viên bán chuyên trách chỉ còn thu nhập 910.120 đồng/người/tháng (giảm 1.490.000 đồng/người/tháng so với trước đây).

Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, mức thu nhập được thực hiện từ năm 2011 đến nay thực sự chưa tương xứng với mức độ, khối lượng công việc của Công an xã bán chuyên trách đảm nhiệm; chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thu nhập bình quân thực tế của người lao động ở Thủ đô; thấp so với các chức danh người hoạt động không chuyên trách khác; chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tối thiểu hàng ngày của mỗi gia đình, trong khi đa số Công an viên bán chuyên trách đều đang trong độ tuổi lao động, là trụ cột, lao động chính trong gia đình.

Về giải quyết chế độ đối với Công an viên bán chuyên trách nghỉ công tác, từ khi thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đến nay đã có 2.210 đồng chí nghỉ công tác. Hiện còn 1.729 đồng chí là Công an bán chuyên trách (gồm: 302 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 357 đồng chí Công an viên thường trực và 1.070 đồng chí Công an viên thôn) nghỉ công tác chưa có chính sách hỗ trợ.

Đây đều là các đồng chí đã có quá trình công tác, cống hiến tích cực cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố trong nhiều năm qua, nhiều đồng chí đã có quá trình công tác lâu dài trong lực lượng Công an xã (có 422 đồng chí có thời gian công tác trên 15 năm) nên rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên khi kết thúc nhiệm vụ, xin nghỉ công tác.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố những năm gần đây (đặc biệt từ năm 2018 đến nay), rất nhiều cử tri kiến nghị tăng mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách để động viên, khuyến khích lực lượng này yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở và đảm bảo quyền lợi, động viên Công an xã bán, tại tờ trình, UBND TP đề xuất: Công an xã bán chuyên trách bố trí ở thôn được hỗ trợ thường xuyên bằng 1,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mức cụ thể như sau: bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng thấp nhất 22% mức chuẩn hộ nghèo (22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/người/tháng); bảo hiểm y tế hộ gia đình với mức 4,5% mức lương cơ sở (tương đương 81.000 đồng/người/tháng).

Về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở: Thời điểm được hưởng chế độ hỗ trợ tính từ ngày 1/1/ 2024.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận