Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách các tổ chức/đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì tại địa bàn.Sáng 20/4, thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết cơ quan này vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách các tổ chức/đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì tại địa bàn.

Theo đó, các địa phương tổ chức rà soát, lập danh sách các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì; các tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì trên địa bàn có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/4.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Moitruongvadothi.vn)

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Moitruongvadothi.vn)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định (về trách nhiệm tái chế; trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu) của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Đồng thời, các địa phương thông báo và hướng dẫn các tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì có nhu cầu trên địa bàn gửi đơn đề nghị công bố theo Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 7/4/2023 về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Thông báo số 185, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện công bố danh sách các tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì để nhà sản xuất, nhập khẩu biết, lựa chọn./.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận