Theo Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023, bắt đầu từ năm 2027, bác sĩ phải kiểm tra năng lực để được cấp giấy phép hành nghề.Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau: Từ 1/1/2027 đối với chức danh bác sĩ; Từ 1/1/2028 đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; Từ 1/1/2029 với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Chứng chỉ hành nghề được cấp trước ngày 1/1/2024 được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 5 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi.

172505bac-si-kham-roi-loan-tien-dinh.

Ảnh minh hoạ.

Các đối tượng đề nghị cấp giấy phép hành nghề trong khoảng thời gian sau đây không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề: người đề nghị cấp giấy phép hành nghề bác sĩ từ 1/1/2024 - 31/12/2026; Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh từ 1/1/2024 - 31/12/2027; Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng từ 1/1/2024 - 31/12/2028; Người được cấp văn bằng y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026 không được cấp giấy phép hành nghề y sĩ.

Luật cũng quy định người nước ngoài hành nghề hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh, chữa bệnh trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo.

Quy định áp dụng kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử và các thông tin này phải kết nối với Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để kiểm soát, giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ của người hành nghề và liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận