Pháp Luật Plus - Sức Khỏe Đời Sống - các bài viết từ Sức Khỏe Đời Sống, tin tức Sức Khỏe Đời Sống

Sức Khỏe Đời Sống - các bài viết từ Sức Khỏe Đời Sống, tin tức Sức Khỏe Đời Sống

Xác định vật chủ trung gian lây bệnh đậu mùa khỉ

Các nhà khoa học lo ngại một số động vật có thể là trung gian truyền bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1