Sức Khỏe Đời Sống - các bài viết từ Sức Khỏe Đời Sống, tin tức Sức Khỏe Đời Sống

Phóng viên y tế “bác sĩ” truyền tin

Phóng viên mảng y tế có vai trò quan trọng trong tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, lan tỏa nhân ái của ngành y tới xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus