sửa đổi - các bài viết về sửa đổi, tin tức sửa đổi

Thanh tra giao thông sẽ không được dừng xe trên đường

Điểm mới của thảo dự án Luật Đảm bảo ATGT sau một số lần được điều chỉnh, bổ sung để trình Quốc hội trong tuần này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Quan sát nghị trường: Thò ra, rút vào

Quan sát nghị trường: Thò ra, rút vào

0
Đất đai cho phát triển, làm mất nhiều cán bộ…, là vấn đề đã được các cơ quan chức năng và đại biểu Quốc hội đặt ra từ nhiều năm trước.