Pháp Luật Plus - sửa đổi - các bài viết về sửa đổi, tin tức sửa đổi

sửa đổi - các bài viết về sửa đổi, tin tức sửa đổi

Sửa Luật Doanh nghiệp: Cổ đông nắm 1% cổ phần có quyền tiếp cận thông tin doanh nghiệp

Thay vì nắm 10% cổ phần trong 6 tháng liên tục, dự thảo giảm tỷ lệ này xuống còn 1% và bỏ điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần.

Theo dõi Pháp Luật Plus