Pháp Luật Plus - sửa đổi luật - các bài viết về sửa đổi luật, tin tức sửa đổi luật

sửa đổi luật - các bài viết về sửa đổi luật, tin tức sửa đổi luật

Nghiên cứu thấu đáo để giải quyết triệt để vướng mắc về quy hoạch

Ngày 20/5, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus