sửa đổi bổ sung chế độ ưu đãi đối với các Bà mẹ VNAH - các bài viết về sửa đổi bổ sung chế độ ưu đãi đối với các Bà mẹ VNAH, tin tức sửa đổi bổ sung chế độ ưu đãi đối với các Bà mẹ VNAH

Mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn…

Nhà thơ Thanh Thảo có câu thơ nổi tiếng: “Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người/Là đứng theo dáng mẹ/Đòn gánh tre chín rạn hai vai…”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1