sửa chữa - các bài viết về sửa chữa, tin tức sửa chữa

Vì sao TP HCM kiến nghị cưỡng chế chung cư cũ nguy hiểm?

Nhà nước trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm thì thực hiện việc bồi thường, tái định cư theo hai phương án.

Theo dõi Pháp Luật Plus