sự thât Tịnh thất bồng lai - các bài viết về sự thât Tịnh thất bồng lai, tin tức sự thât Tịnh thất bồng lai

Long An: Tịnh thất bồng lai lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ cơ nhỡ để trục lợi

Công an phát hiện nhiều trẻ em là con, cháu của người đứng đầu Tịnh thất bồng lai, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ cơ nhỡ để trục lợi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1