Pháp Luật Plus - Sự kiện - các bài viết về Sự kiện, tin tức Sự kiện

Sự kiện - các bài viết về Sự kiện, tin tức Sự kiện

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội bên hai bờ sông Hàn trong năm 2022

Năm 2022, Đà Nẵng dự kiến sẽ tổ chức 50 hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn: 13 hoạt động định kỳ; 36 hoạt động thường niên...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1