SỰ KIỆN HALLO GO - các bài viết về SỰ KIỆN HALLO GO, tin tức SỰ KIỆN HALLO GO

Hallo Go - Nơi sinh viên Báo chí hóa thân thành... "Pokemon"

Dựa theo tựa game sáng tạo và hấp dẫn này, sinh viên Báo chí đã có màn hóa trang thành các Pokemon thực thụ với một phiên bản khác: Halloween Go.

Theo dõi Pháp Luật Plus