Pháp Luật Plus - sư giả - các bài viết về sư giả, tin tức sư giả

sư giả - các bài viết về sư giả, tin tức sư giả

Biến tướng trục lợi tâm linh

Việc nở rộ chùa chiền, lễ hội đã gieo mầm cho hoạt động trục lợi tâm linh rất dễ dàng vì đánh thẳng vào tâm lý, đức tin của con người.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết