Pháp Luật Plus - sử dụng vaccine Nanocovax - các bài viết về sử dụng vaccine Nanocovax, tin tức sử dụng vaccine Nanocovax

sử dụng vaccine Nanocovax - các bài viết về sử dụng vaccine Nanocovax, tin tức sử dụng vaccine Nanocovax

Cấp phép sử dụng vaccine Nanocovax theo hướng tinh giảm thủ tục nhưng phải chặt chẽ, nghiêm ngặt

Theo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu, chỉ đạo việc cấp phép và sử dụng vaccine Nanocovax...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1