Pháp Luật Plus - sử dụng điện - các bài viết về sử dụng điện, tin tức sử dụng điện

sử dụng điện - các bài viết về sử dụng điện, tin tức sử dụng điện

CPI tháng 10/2021 giảm 0,2% so với tháng trước

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 10/2021 giảm 0,2% so với tháng trước; tăng 1,67% so với tháng 12/2020 và tăng 1,77% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1