sử dụng đất khai thác bất hợp pháp - các bài viết về sử dụng đất khai thác bất hợp pháp, tin tức sử dụng đất khai thác bất hợp pháp

Vĩnh Phúc: Dự án đường tỉnh 309B sử dụng đất khai thác bất hợp pháp

Tình trạng đất “lậu” ngang nhiên tuồn vào đổ, san lấp dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 309B từ nguồn vốn đầu tư công vẫn đang diễn ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1