spa - các bài viết về spa, tin tức spa

Phạt cơ sở Spa ở xã vẫn làm đẹp cho khách giữa đại dịch

Dù đã ký cam kết nhưng sau đó cơ sở Spa ở xã vẫn mở cửa làm đẹp cho khách bất chấp chỉ thị 16 của Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus