'sốt' đất vùng ven - các bài viết về 'sốt' đất vùng ven, tin tức 'sốt' đất vùng ven

"Cò đất" giải nghệ tiết lộ độc chiêu thổi giá

Anh Nguyễn Tuấn Đạt (ở Long Biên), người đã giải nghệ nghề môi giới bất động sản, tiết lộ 3 độc chiêu để hốt bạc khi tham gia thị trường nhà, đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus