Sốt đất Hà Nội

Bản tin Bất động sản Plus: Ai đang thao túng "sốt đất" 4 huyện Thủ đô

Thông tin Hà Nội xin cơ chế đặc thù đưa 4 huyện lên quận vào năm 2020 đang khiến đất vùng ven đô được đẩy lên một mặt bằng giá mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus